november 2018

Je zou denken dat een werkgever vrij is in de keuze om een arbeidscontract voor bepaalde tijd wel of niet te verlengen. Maar dat is niet helemaal zo. Als het niet voortzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever kan de kantonrechter aan de werknemer een billijke vergoeding toekennen.