Themamiddag donderdag 15 september 2022

Themamiddag donderdag 15 september 2022

Diversiteit en inclusie zijn actuele thema’s waarop de ondernemingsraad een grote impact kan hebben. Tijdens een exclusief seminar nemen medezeggenschapspecialisten, Renate Vink-Dijkstra (De Clercq Advocaten Notariaat) en Muriël Nolet (Unger Nolet Advocaten), op interactieve wijze de mogelijkheden met u door. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 15 september a.s. van 13:30 tot 17:00 uur in het Novotel te Amsterdam.

Het programma zier er als volgt uit:

13.30:  Inloop met koffie/thee

14.00:

 • Diversiteit & Inclusie: een actueel onderwerp, wat is het belang, hoe wordt dit bespreekbaar en welke rol kan de OR innemen?
 • Gelijke Behandeling: diversiteit mag niet gepaard gaan met diverse behandeling, hoe wordt gelijke behandeling gewaarborgd bij een divers personeelsbestand?
 • Quiz: hoe divers ben jij?!

15.15:  Pauze

15.30: 

 •  Klachten & Klokkenluiden: een helder overzicht van de mogelijkheden met aandacht voor de rol van de OR
 • Diversiteit in de top: nieuwe wetgeving moet zorgen voor diversiteit in de top, wat moet en wat kan (de OR)? En hoe straalt dit af op niet-beursgenoteerde organisaties?
 • De barometer: diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie?!

 

16.30:   Borrel

Na afloop van dit seminar heeft u voldoende kennis verzameld om:

 • Diversiteit en inclusie op de agenda van de bestuurder te zetten;
 • Een initiatief te ontwikkelen voor een diversiteitsbeleid;
 • Te waken tegen ongelijke behandeling of discriminatie binnen de onderneming;
 • De rechtspositie van klokkenluiders te borgen;
 • De vertrouwenspersoon in te schakelen;
 • De diversiteit in de top te vergroten.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit seminar. Het aantal beschikbare plaatsen is wel beperkt tot maximaal 50 deelnemers en per ondernemingsraad maximaal 2 deelnemers.
De locatie is per trein goed bereikbaar (station Rai Amsterdam). Tegen betaling kan ook worden geparkeerd op het parkeerterrein van het Novotel.

Locatie: Novotel Amsterdam City
Adres: Europaboulevard 10 (1083 AD) Amsterdam
Tijd: 13:30 – 17:30 uur
Datum: donderdag 15 september 2022

Voor aanmelden en meer informatie over de sprekers en het programma klik hier .

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens ons seminar Diversiteit & inclusie. Heeft u vragen, twijfel niet om contact op te nemen.