Workshop artikel 24 WOR, Platform Medezeggenschap MBO- 29 september 2022

Workshop artikel 24 WOR, Platform Medezeggenschap MBO- 29 september 2022

Artikel 24-overleg ondergewaardeerd. OR grijp je kans voor meer invloed!

Het artikel 24-overleg vindt niet overal structureel plaats en is vaak vrijblijvend, hoe kan de OR dit overleg waardevoller maken? Dit overleg is niet alleen bedoeld als vooruitblik, maar juist ook geschikt voor evaluatie van eerdere besluiten, hoe pak je dat aan? Wie moeten er deelnemen aan het artikel 24- overleg en hoe kan de OR de overlegvergadering meer beïnvloeden? Dit alles wordt besproken in deze workshop met veel praktijkvoorbeelden en tips.