Dienstverlening & Samenwerking

Strategische samenwerking

Strategisch en organisatorisch samenwerkingsverband

De maatschap Unger Nolet Advocaten werkt strategisch en organisatorisch samen met WVA-advocaten B.V. om de gezamenlijke groeiambities te realiseren. WVA-advocaten bestaat uit Wilfred Groustra en Jordy Mesman. Zij voeren de praktijk uit in het kantoor en onder de gezamenlijke naam Unger Nolet Advocaten. Het strategische samenwerkingsverband versterkt de expertise van de advocaten door kennis te delen en biedt mogelijkheden om inhoudelijk en vertrouwelijk samen te werken in juridisch omvangrijke zaken. Door de samenwerking op organisatorisch vlak wordt de dienstverlening geoptimaliseerd. Het betreft een samenwerking tussen onafhankelijke vennootschappen die ieder voor zich en op eigen naam opdrachtovereenkomsten met de cliënten aangaan en dus ieder voor zich verzekerd zijn tegen beroepsaansprakelijkheid.

 

Het samenwerkingsverband tussen de maatschap Unger Nolet Advocaten en WVA-advocaten B.V. is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De algemene voorwaarden van Unger Nolet advocaten vindt u hier. De algemene voorwaarden van WVA-advocaten vindt u hier. Zie ook www.wva-advocaten.nl voor o.m. het privacyreglement.

Partners

Medezeggenschap doet ertoe. KGCA biedt een breed palet aan ondersteuning van OR-en.

NVMedezeggenschap

NVMedezeggenschap zet zich in om de medezeggenschap in Nederland te bevorderen: voor, door en met haar leden.

FLEX-AS is een samenwerkingsverband van freelance ambtelijk secretarissen met een frisse kijk op medezeggenschap.