Bruno van Els

A.B. (Bruno) van Els

Bruno van Els has been a lawyer in Amsterdam since 1987. He specialises in employment and employee participation law.
For whom?
Bruno van Els represents works councils, employers and employees.
More about Bruno van Els
He has several publications on employment law subjects to his name. He is the co-author of the manual Ondernemingsraad en ontslag (Works council and dismissal). Bruno van Els is a teacher for OSR Juridische Opleidingen in the field of employment law and employee participation law. He is a member of the Amsterdam Employment Lawyers Association (VAAA),  Dutch Employment Law Association (VvA) and the Dutch Employment Lawyers Association (VAAN).
Bruno van Els’s approach
In his search for a solution he always first analyses the problem or situation. This applies to simple cases but especially to the more complex disputes.  The analysis results in the solution. If necessary,  litigation will follow.
Contact
To get in touch with Bruno van Els: vanels@ungernolet.nl

linkedin

Publications from Bruno van Els

 • WOR online module 2016: Zie vasmo.nl
 • RECHTSBESCHERMING OR-LEDEN IN WWZ in het e-boek Ondernemingsraad en WWZ (Wet werk en zekerheid)
  In dit cahier worden de raakvlakken tussen WWZ en WOR behandeld. De andere auteurs zijn Dr. Mr Drs. Jan Heinsius en Dr. Robbert van het Kaar (Den Haag: Sdu 2014).
 • De invloed van de OR bij wijziging arbeidsvoorwaarden ex art. 7:653 BW, Tijdschrift Recht en Arbeid oktober-november 2013.
 • Nog veel onduidelijkheid rondom payrolling, Loonzaken 2012, nummer 4.
 • 65 jaar – ontslag of doorwerken, Loonzaken 2012, nummer 3.
 • Bescherming van ambtenaren/OR-leden tegen benadeling en ontslag, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht (TAR) december 2011.
 • Nawerking minimum-CAO ook na nieuwe CAO, Loonzaken 2011, nummer 6.
 • (Wijziging) arbeidsvoorwaarden en rol OR, Loonzaken 2010, nummer 3.
 • Aanpak van omzeilen ontslagrecht is nodig, met dr. mr. drs. Jan Heinsius, in Het Financieele Dagblad, 28 januari 2010, pagina 8.
 • Ondernemingsraad en ontslag, boek over (praktische) dwarsverbanden tussen ontslag en ondernemingsraad, als co-auteur met J. Heinsius bij Maklu uitgeverij (Apeldoorn-Antwerpen 2009).
 • Rol van de vakbond en ondernemingsraad bij (primaire) arbeidsvoorwaarden, als co-auteur (met R. van der Stege, L.J.M. van Westerlaak en C. Nekeman), hoofdstuk in boek: De toekomst van de medezeggenschap, Aanbevelingen aan de wetgever; 2008.