Video interviews

Video interviews

Reorganisatie

Presentatie Oproepcontracten

Eindafrekening arbeidsovereenkomst boetebeding

Webinar Deliveroo uitspraak

Toekenning billijke vergoeding ivm werklocatie wijziging

Toekenning billijke vergoeding ivm te weinig herplaatsingsinspanningen

Aanbod beëindigingsoverenkomst. Werknemer, zo haal je er het beste uit!

Raadplegen personeel verplicht bij reorganisatie, ook voor MKB!

Artikel 24 overleg ondergewaardeerd, OR grijp je kans voor meer invloed!

Corona smoezen. Werkgever, zo ga je ermee om!

Sociaal Plan in barre tijden, wat kan de OR eisen

Thuiswerken, lust of last? Werknemer, dit zijn de regels en mogelijkheden

Ontslag wegens ontwikkelen App naast het werk

Ontslag wegens inzien EPD

Te laat komen en de risico’s daarvan voor werkgever

Overtreden gedragsregels: werkgevers kom in actie!