Fusie en overname

Fusie en overname

Fusie van bedrijven of overname van ondernemingen of bedrijfsonderdelen door een andere onderneming is voor ons een belangrijk aandachtsgebied. Of het nu gaat om een langdurig samenvoegingstraject van publieke instellingen of een snelle overname door een beursgenoteerd bedrijf, wij zorgen dat de medezeggenschap niet in het gedrang komt. In het belang van personeel en onderneming en uiteraard met de waarborg van noodzakelijke geheimhouding. Als de fusie of overname een feit is, bieden wij de OR of ondernemer ondersteuning bij aanpassing van de medezeggenschapsstructuur of harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.