Bestuursrecht

Bestuursrecht

Ondernemingen, instellingen, belangenorganisaties of particulieren die een probleem hebben met een overheidsinstantie kunnen bij Unger Nolet Advocaten rekenen op een zorgvuldige behandeling van bestuursrechtelijke kwesties. Daarbij staat centraal: bereiken van praktische, creatieve en onorthodoxe oplossingen en voorkomen van langdurige en improductieve procedures. Vooral wanneer er een duurrelatie is met de overheid, wijst de praktijk uit dat deze aanpak kansrijk is.

 

Soms is procederen wel de beste optie of pure noodzaak. Bijvoorbeeld als onduidelijke regelgeving of aanvechtbaar beleid om een principiële uitspraak vraagt of in acute situaties. Ook bestuursrechtelijke procedures doen wij graag voor u.