Nieuws & seminars

Nieuws & seminars

  In de arbeidsrechtpraktijk is het eigenlijk al sinds de #MeToo drukker met zaken over de sociale veiligheid op de werkvloer. Door de nieuwsitems over The Voice of Holland, Ajax, D66 en Vandaag Inside wordt de discussie nog meer aangezwengeld. De werknemers wensen verandering. De directie...

Een werknemer die een slecht nieuws gesprek voelt aankomen met zijn werkgever, een werknemer die onheus wordt behandeld door zijn werkgever en hier bewijsmateriaal van wil verzamelen of een werkgever die vermoedt dat een werknemer klanten van werkgever zelf probeert te benaderen met zijn eigen handeltje. Dit zijn allemaal denkbare situaties waarin een werkgever of een werknemer kan besluiten om gesprekken op te nemen of opnames te maken zonder dat de andere partij hier enig weet van heeft. Maar is het zonder meer toegestaan om zonder toestemming van de andere betrokken partij geluid- of beeldopnames te maken? En zijn er gevolgen voor de geldigheid van een eventueel ontslag op staande voet als blijkt dat de werkgever of werknemer de opnames niet had mogen maken?

Dispensatie van cao’s

Wij hebben in onze gespecialiseerde dienstverlening betreffende cao’s een ontwikkeling gesignaleerd die voor uw bedrijf mogelijk van belang kan zijn. Waar gaat het om? Dispensatie van cao’s
Als u een ondernemings-cao sluit kan op grond van bedrijf onderscheidende kenmerken ‘dispensatie’ van de bedrijfstak-/algemeen verbindend verklaarde (avv) cao worden aangevraagd. Met dispensatie hoeft u de bedrijfstak-/avv-cao niet toe te passen: u verkrijgt daarvoor dispensatie. Dat is interessant omdat u dan onder meer een eigen personeelsbeleid met eigen beloningsvoorwaarden kunt afsluiten.

Themamiddag Veilig zijn op het werk, rol en bijdrage van de OR   Donderdag 21 april 2022
Unger Nolet Advocaten en KGCA (training- en adviesbureau) organiseren samen een interactieve themamiddag over het actuele thema: Veilig zijn op het werk, rol en bijdrage van de OR
Het nieuws staat er vol van: grensoverschrijdend gedrag in organisaties, bij TV-producties en op straat. Het is van alle tijden, flauwe grappen en machtsmisbruik om een medemens ergens toe te dwingen. Maar nu buitelen de beschuldigingen en de bekentenissen over elkaar heen. Werkorganisaties maken deel uit van de maatschappij, dus ook daar komt grensoverschrijdend gedrag voor.

Verlofvormen: what’s new? OR draag bij aan goed beleid Themamiddag – Hybride - donderdag 7 april 2022

Muriël Nolet - Unger Nolet Advocaten en Gertruud Buur - KGCA organiseren samen een themamiddag:

Verlof en duurzame inzetbaarheid – Balans tussen werk en privé

Het succes van het bedrijf is afhankelijk van het personeel. Hoe houdt het bedrijf het personeel gezond en welke verplichting rust er bij de ondernemingsraad? De verlofmogelijkheden zijn volop in ontwikkeling. Deels ingegeven door Europese richtlijnen die nu net en binnenkort moeten worden doorgevoerd in Nederland. Wat betekent dit voor uw organisatie en uw rol als OR-lid?

Werkgevers let op! Veranderingen in het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2022 Geen rookruimtes meer
Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkplek verboden. Als de werkgever tóch een rookruimte inricht, kan aan de werkgever een boete worden opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). OR en werkgever let op: de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van wijzigingen en/of het invoeren van het rookbeleid.

Het steeds veranderende beeld omtrent corona leidt tot een steeds veranderend beleid van het kabinet. De nieuwe golf besmettingen leidt tot groeiende onrust en veroorzaakt daarmee een steeds luidere roep om verder aangescherpt overheidsbeleid. Een van de maatregelen is het 2G-beleid: alleen gevaccineerd of genezen volstaat dan nog; alleen een negatieve test is onvoldoende. Het 2G-beleid zal ongetwijfeld meer effectief zijn dan het huidige 3G-beleid. Maar die aanscherping met een sterkere focus op ‘het gevacineerd zijn’ knelt met allerlei grondrechten. De hamvraag is:wat laat je prevaleren: de maatschappij beschermen tegen corona – met het besef dat ook de 2G-maatregel nog steeds geen sluitende oplossing zal bieden en ongetwijfeld tot verdere maatregelen zal leiden – of laat je nu al de grondrechten in meer absolute mate prevaleren, want eenmaal op een hellend vlak is het tij keren immers moeilijk. En wat wordt na de invoering van het 2G-beleid de volgende stap: het 1G-beleid – alleen nog gevaccineerd is dan nog voldoende - zoals waarschijnlijk per 1 februari 2022 in Oostenrijk wordt ingevoerd? Dat komt in de praktijk dicht bij een vaccinatieplicht. Wetende dat elke stap die nu genomen gaat worden zeker niet de laatste zal zijn, is het goed om te kijken naar de tendens: wat weegt het zwaarst en tot hoe ver ga je dan?