Nieuws & seminars

Nieuws & seminars

Informatieplicht en bij- of omscholing De eerste NOW regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) werd vastgesteld op 31 maart 2020 om de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven op te vangen door middel van een loonkostensubsidie. In de eerste NOW was slechts beperkt aandacht voor de rol van de OR. In de eerste NOW was de verplichting opgenomen de OR (of de personeelsvertegenwoordiging) te informeren over de subsidieverlening. Buiten deze algemene informatieplicht werd in de regeling geen specifieke aandacht besteed aan de OR. In de NOW 2.0 is de informatieplicht gehandhaafd.

Als werkgever heb je een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor je medewerkers. Steeds meer medewerkers kampen met burn-out klachten. In hoeverre kun je als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor een burn-out van één van je medewerkers? Bijvoorbeeld omdat je de medewerker te vaak en/of te lang liet overwerken?

De maatregelen die op dit moment worden genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor werkgevers en werknemers zijn dit onzekere tijden. Veel werkgevers zien zich geconfronteerd met het nemen van maatregelen om de risico’s voor het bedrijf en het personeel zo laag mogelijk te houden. Meer dan 48.000 bedrijven hebben al werktijdverkorting aangevraagd. De OR vraagt zich af welke maatregelen de werkgever mag en kan nemen om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en wat de rechten van het personeel zijn.

  De vakantieperiode is voorbij, de files en drukte in het ov nemen weer toe. De werkweek is begonnen. Hopelijk gaat iedereen met hernieuwde energie aan de slag, maar soms zijn er collega’s die gewoonweg niet met elkaar door één deur kunnen. Een conflict tussen twee (of meer) collega’s kan leiden tot een gespannen werksfeer, die een hele afdeling of organisatie kan raken. Kan het ook een reden zijn voor ontslag?