Nieuws & seminars

Nieuws & seminars

Mondkapje weigeren op de werkvloer? Geen loon! In onze vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij het Coronavaccin; kan de werkgever dit verplichten? Deze keer bespreken we een variant die eveneens ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer: een Mondkapjesplicht; mag de werkgever het dragen van mondkapjes verplicht stellen op de werkvloer? De mondkapjesplicht geldt sinds 1 december 2020 in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Deze regels door de overheid opgelegd zijn helder, maar hoe zit het met het dragen van mondkapjes op de werkvloer?

Het jaar 2021 is van start gegaan en helaas is Nederland nog steeds in de ban van het Covid-19 virus. Gehoopt werd dat dit virus binnen enkele maanden zou overwaaien. Ook werd verwacht dat het virus zou worden ingeperkt door de getroffen maatregelen, maar dit bleek niet (voldoende) het geval. Inmiddels is bijna een vaccin beschikbaar waarvan wordt gezegd dat het de bevolking zal beschermen tegen het virus.

HOE GEHEIM IS GEHEIM? Ex-werknemer beschuldigt ex-werkgever van slecht werkgeverschap, is dat een bedrijfsgeheim? En kan een werkgever zijn werknemer een boete opleggen als hij bedrijfsinformatie verstrekt aan derden? Kortom, wat is voor een werknemer toelaatbaar en wat niet? De laatste ontwikkelingen zetten wij voor je op een rij.

Sterkere rechtspositie van flexwerkers sinds de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die in werking is getreden op 1 januari 2020, heeft het kabinet de rechtspositie van vast personeel en flex- en oproepkrachten, meer gelijk willen trekken. Hieruit vloeit voort dat de rechtspositie van flexwerkers sinds de WAB op een aantal punten is versterkt.

Informatieplicht en bij- of omscholing De eerste NOW regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) werd vastgesteld op 31 maart 2020 om de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven op te vangen door middel van een loonkostensubsidie. In de eerste NOW was slechts beperkt aandacht voor de rol van de OR. In de eerste NOW was de verplichting opgenomen de OR (of de personeelsvertegenwoordiging) te informeren over de subsidieverlening. Buiten deze algemene informatieplicht werd in de regeling geen specifieke aandacht besteed aan de OR. In de NOW 2.0 is de informatieplicht gehandhaafd.

Als werkgever heb je een wettelijke zorgplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor je medewerkers. Steeds meer medewerkers kampen met burn-out klachten. In hoeverre kun je als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor een burn-out van één van je medewerkers? Bijvoorbeeld omdat je de medewerker te vaak en/of te lang liet overwerken?

De maatregelen die op dit moment worden genomen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan zijn ingrijpend. Voor werkgevers en werknemers zijn dit onzekere tijden. Veel werkgevers zien zich geconfronteerd met het nemen van maatregelen om de risico’s voor het bedrijf en het personeel zo laag mogelijk te houden. Meer dan 48.000 bedrijven hebben al werktijdverkorting aangevraagd. De OR vraagt zich af welke maatregelen de werkgever mag en kan nemen om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en wat de rechten van het personeel zijn.