Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is de opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden. Een dringende reden is een ernstige misdraging. De werknemer of werkgever kan dan de overeenkomst meteen opzeggen zonder een opzegtermijn in acht te nemen. De opzeggende partij moet het ontslag ‘onverwijld’, dus onmiddellijk, aan de andere partij melden. Een op staande voet ontslagen werknemer heeft geen recht op WW. Een werknemer kan de kantonrechter verzoeken het ontslag op staande voet door de werkgever te vernietigen of een billijke vergoeding toe te kennen. De kantonrechter vernietigt het ontslag, indien er geen sprake is van een dringende reden of het ontslag niet onverwijld is gegeven.

Wij kunnen u adviseren en procederen over dit onderwerp.