Privacybescherming & medezeggenschap

Privacybescherming & medezeggenschap

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) geldt voor álle ondernemingen en organisaties, dus ook voor scholen, zorgaanbieders en ZZP-ers. Bij overtreding van de AVG kunnen hoge boetes worden opgelegd. Ook de ondernemingsraad heeft hierbij een rol. De OR heeft instemmingsrecht ten aanzien van vaststelling of wijziging van een privacyregeling. Wanneer er belangrijke investeringen nodig zijn om de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, dan heeft de OR adviesrecht.

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op.