Informatierecht

Informatierecht

Het informatierecht is een belangrijk instrument voor de ondernemingsraad om advies- en instemmingsaanvragen goed te kunnen behandelen. Stellen van de juiste vragen en verstrekken van doelgerichte informatie is niet altijd eenvoudig. Wij ondersteunen ondernemingsraden en bestuurders bij efficiënte en effectieve informatievoorziening ten behoeve van een goed verloop van de medezeggenschap.