Bouwbesluit

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat specifieke eisen waaraan moet worden voldaan bij het (ver)bouwen van panden. Bij (ver)bouw strijdig met het Bouwbesluit kan het College van Burgemeester & Wethouders eventueel ontheffing verlenen. Als is gebouwd zonder ontheffing, dan kan de gemeente handhavend optreden.

Wij adviseren u graag over de juridische (on)mogelijkheden op dit gebied.