Horeca

Horeca

Bij het openen van een horecagelegenheid spelen ondernemings- en bestuursrechtelijke vragen een rol. Heeft het voor de horeca beoogde pand wel de juiste bestemming of moet een wijziging van de gebruiksfunctie worden aangevraagd? Ook dient te worden voldaan aan eisen van de Drank- en horecawet, Wet milieubeheer, Wet Bibob, Wet op de kansspelen, de bouwverordening en de Wabo (omgevingsvergunning). In elke gemeente geldt een (eigen) horecabeleid. En niet te vergeten: de exploitatievergunning. Kortom, er moet aan veel worden gedacht.

Wij bieden u ondersteuning bij de ondernemings- en bestuursrechtelijke kanten van het exploiteren van een horecagelegenheid.