Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie

Bij ziekte behoudt de werknemer aanspraak op loon. De Arboarts beoordeelt of een werknemer ziek is of dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsconflict. Rondom ziekte en re-integratie kunnen veel geschillen ontstaan, zoals:

• Bestaat nog recht op loon (doorbetaling)?
• Kan de loonbetaling tijdens ziekte stopgezet worden?
• Is verlenging van de 104 weken loondoorbetalingsplicht (‘loonsanctie’) terecht?
• Welke re-integratieverplichtingen hebben de werknemer en werkgever?

Wij zijn thuis in deze juridische vraagstukken en kunnen praktische oplossingen bieden.

Wij adviseren en procederen bij juridische conflicten over ziekte en re-integratie.