Pensioenregeling

Pensioenregeling

De rol van de ondernemingsraad bij vaststelling en wijziging van pensioenregelingen is de laatste jaren uitgebreid. Vraagstukken op dit gebied leven steeds meer, niet alleen vanwege versobering van pensioenregelingen, maar ook omdat individuele invulling en keuzevrijheid voor werknemers belangrijker worden. Wijziging van een pensioenregeling is vaak complex en voor ondernemingsraden en bestuurders moeilijk te overzien wat betreft gevolgen voor verschillende groepen in de onderneming werkzame personen. Wij ondersteunen de OR of ondernemer bij het doorgronden en doeltreffend oplossen van pensioenvraagstukken.