Governance vraagstukken

Governance vraagstukken

 

Het beleid van de rechtspersoon wordt in beginsel vorm gegeven door het bestuur, waarbij een Raad van Toezicht (RvT) of Raad van Commissarissen (RvC) toezicht houdt op het bestuur. Met betrekking tot het beleid van de rechtspersoon, het toezicht en de verhouding tussen het bestuur en het toezichthoudende orgaan kunnen in de praktijk geschillen ontstaan. Zo kan (i) een bestuurder een persoonlijk belang hebben bij een te nemen of genomen besluit, (ii) gerede twijfel bestaan over de onafhankelijkheid van de RvC en/of (iii) er geld worden onttrokken uit de rechtspersoon.

 

Unger Nolet Advocaten heeft jarenlang ervaring met dergelijke vraagstukken en adviseert – en zo nodig procedeert – u graag hieromtrent.