Geschillen maatschap

Geschillen maatschap

 

Een maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij twee of meer personen of rechtspersonen een samenwerking aangaan. In het kader van deze samenwerking kan het gebeuren dat een conflict ontstaat tussen de maten van een maatschap ontstaat. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor het voortbestaan van de maatschap, de onderlinge samenwerking en in het ergste geval moet de maatschap worden beëindigd. Het is daarom belangrijk dat conflicten binnen de maatschap snel worden opgelost, om een langdurige en bestendige samenwerking te bewerkstelligen. Het is dan ook verstandig om bij de totstandkoming van de maatschap afspraken in het maatschapscontract te maken over hoe men conflicten tussen maten oplost. Voorkomen is immers beter dan genezen.

 

Unger Nolet Advocaten adviseert u graag inzake het opstellen van een maatschapscontract en eventuele geschillen binnen de maatschap.