Overgang van onderneming

Overgang van onderneming

Het burgerlijk wetboek bepaalt dat rechten en plichten van de werknemer bij overgang van onderneming van rechtswege (automatisch) overgaan naar de nieuwe werkgever. Maar in de praktijk is er lang niet altijd duidelijkheid over de vraag of sprake is van een overgang als bedoeld in de wet.

Wij adviseren en procederen bij juridische conflicten over overgang van onderneming.