Ambtenarenzaken

Ambtenarenzaken

De meeste ambtenaren hebben vanaf 2020 een arbeidsovereenkomst. De ambtelijke aanstelling bestaat nog maar voor een beperkte groep ambtenaren. Voor deze groep bestaat het ambtenarenrecht nog. Het grootste verschil tussen het ambtenarenrecht en het arbeidsrecht is de wijze waarop ontslag wordt gegeven. Een ontslag in het ambtenarenrecht kan eenzijdig worden gegeven, waarna de ambtenaar de juistheid van het ontslag kan laten toetsen bij de bestuursrechter. In het gewone – civiele – arbeidsrecht vindt de ontslagtoets meestal plaats vóór de opzegging.

Wij adviseren en procederen bij geschillen in het kader van ambtenarenrecht.