Instellen OR en verkiezingen

Instellen OR en verkiezingen

Soms is er twijfel of een onderneming een ondernemingsraad moet instellen. Ook komt voor dat de medezeggenschap in een onderneming niet (meer) aansluit op de zeggenschapsstructuur. Bij OR- verkiezingen kunnen vragen rijzen over de organisatie, termijnen, rollen en procedures. Dergelijke vraagstukken lossen wij graag op. Of het nu gaat om beantwoorden van een enkele vraag over een kiesstelsel of vormgeven van een passende medezeggenschapsstructuur voor een complexe organisatie.