Subsidie

Subsidie

Is uw subsidieverzoek afgewezen, de subsidie onjuist vastgesteld of wordt (een deel van) de verleende subsidie teruggevorderd? U kunt bij ons terecht voor juridisch advies over alle aspecten van subsidies en voor het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.