Nieuws & seminars

Nieuws & seminars

Energietoeslag krijgen als student, hoe is dit voor elkaar te krijgen?

  Hey student! Je weet dat de overheid in verband met de hoge energiekosten een energietoeslag toekent aan hen die dat nodig hebben. De toeslag bedraagt ca. € 800,- (per 1 juli verhoogd tot € 1.300,- en soms ook meer!): in elk geval, best een leuk bedrag! De overheid heeft echter voor die energietoeslag aangegeven dat studenten daarvoor zijn uitgesloten. De meeste gemeenten passen dat zo toe. Dit heeft veel studenten ontmoedigd om zo’n toeslag aan te vragen. Pure pech zou je denken. Maar … wij denken echter dat de juridische houdbaarheid om studenten als groep uit te sluiten met voorbij gaan aan de persoonlijke omstandigheden, behoorlijk twijfelachtig is. Dit houdt in dat wij jou als student kunnen helpen bij het krijgen van deze vergoeding!

Werknemers let op: vanaf 1 augustus 2022 gelden nieuwe regels voor afspraken over opleidingskosten, ook als die afspraken al eerder gemaakt zijn. Per die datum is namelijk de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking getreden. Die wet versterkt de positie van werknemers, onder meer bij afspraken over de kosten van verplichte scholing. Met werknemers die in overleg met hun werkgever een opleiding volgen wordt meestal – in de arbeidsovereenkomst of in een apart contract – een zogenaamd studiekostenbeding afgesproken. Een studiekostenbeding houdt in dat een werknemer de door de werkgever vergoede opleidingskosten (deels) moet terugbetalen bij vertrek binnen een bepaalde termijn of in het geval de werknemer niet slaagt voor de opleiding.

Diversiteit en inclusie zijn actuele thema's waarop de ondernemingsraad een grote impact kan hebben. Tijdens een exclusief seminar nemen medezeggenschapspecialisten, Renate Vink-Dijkstra (De Clercq Advocaten Notariaat) en Muriël Nolet (Unger Nolet Advocaten), op interactieve wijze de mogelijkheden met u door. U bent van harte uitgenodigd op donderdag 15 september a.s. van 13:30 tot 17:00 uur in het Novotel te Amsterdam.

In eerdere bijdragen hebben wij aandacht gegeven aan de in de praktijk altijd al lastige afbakening tussen de arbeidsovereenkomst en de freelance/zpp-contracten (lees: de opdrachtovereenkomst). Waar die afbakening sowieso al complex lag, is de beoordeling de laatste tijd steeds moeilijker geworden. Inmiddels is sprake van een ware Gordiaanse knoop.