Tarieven

Tarieven

Als je een advocaat moet inschakelen wil je weten waar je aan toe bent. Daar hoort ook bij dat je een inschatting kunt maken wat de kosten voor het inschakelen van een advocaat zijn. Wij geven hieronder een overzicht van de door ons gehanteerde uurtarieven. Dit is een leidraad, want afspraken worden altijd met de klant zelf of met de contactpersoon van het bedrijf gemaakt. Iedere zaak is uniek, verdient een eigen aanpak en afspraak over de advocaatkosten.

 

Bij ons kunt u rekenen op een goede prijs-kwaliteitverhouding.

 

Gebruikelijk hanteren wij de volgende tariefstructuur.

 

Tariefstructuur              Uurtarief 2024

Advocaat-partners         € 280 – € 330

Advocaten                         € 230 – € 280

Advocaat-stagiair(e)s      € 190 – € 240

Juridisch medewerker      € 160

Hoe wordt het uurtarief bepaald?

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de ervaring van de advocaat die uw zaak behandelt, maar ook van het financieel belang van de zaak en van uw financiële positie. Het kan gebeuren dat meerdere advocaten aan uw zaak werken. Indien een andere advocaat in uw dossier werkt, wordt het uurtarief van de desbetreffende advocaat berekend. Wanneer die advocaat meer ervaren is, geldt een hoger uurtarief.

 

Arbeidsrecht
In het arbeidsrecht is het gebruikelijk om bij een beëindigingsovereenkomst de advocaatkosten van de werknemer te laten vergoeden door de werkgever.

 

Medezeggenschapsrecht
Op grond van de WOR mag de ondernemingsraad deskundigen, zoals een advocaat, vragen om advies. De advocaatkosten komen voor rekening van de ondernemer, mits vooraf een begroting van de kosten is voorgelegd aan de ondernemer. Vraag bij ons een begroting aan.

 

Bestuursrecht
In het bestuursrecht kan een proceskostenveroordeling worden verzocht aan de bestuursrechter. Dit betreft een gestandaardiseerd bedrag, dat niet de daadwerkelijke advocaatkosten compenseert.

 

Particulieren:

  • Uurtarief / vaste prijsafspraak
  • Toevoeging
    Voor particulieren met een laag inkomen kan een toevoeging worden aangevraagd. Dit is gesubsidieerde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand. Informatie en voorwaarden Rechtsbijstand.
  • Rechtsbijstandsverzekering
    Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt kunnen de advocaatkosten door uw rechtsbijstandsverzekeraar worden gedragen. Check hiervoor de polisvoorwaarden van uw verzekering.

 

Fixed Fee / Vaste prijsafspraak behoort tot de mogelijkheden. Indien de zaak zich daarvoor leent kan een vaste prijsafspraak worden gemaakt. Zowel voor een eenmalig adviesgesprek als voor een uitgebreider traject.

 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.

 

Onkosten (‘verschotten’) komen voor uw rekening. Denk aan: 

  • Griffierecht
  • Deurwaarderskosten
  • Koerierskosten e.d.

 

Wij brengen geen kantoorkosten in rekening
Voor een service advies zie ons contactformulier.