Collectief ontslag

Collectief ontslag

Als een onderneming kosten moet besparen, kan dat ingrijpende gevolgen hebben voor het personeel. Zeker als wordt gekozen voor afvloeiing van groepen werknemers. Bij zulke personele gevolgen van reorganisaties, bezuinigingen of sluiting van een bedrijfsonderdeel heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol. Om het belang van het personeel en de onderneming te bewaken, maar ook om inhoudelijk bij te dragen aan noodzakelijke veranderingen. Voor het draagvlak daarvan is tijdig en zorgvuldig raadplegen van de OR een must voor ondernemers.

Wij ondersteunen ondernemingsraad of ondernemer bij de vormgeving en het goede verloop van collectief ontslag trajecten.