Reorganisatie en fusie

Reorganisatie en fusie

Een reorganisatie of fusie vergt voor een werkgever een grondige voorbereiding. De arbeidsrechtelijke gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Hetzelfde geldt voor een werknemer die geconfronteerd wordt met een reorganisatie of fusie.

Wij adviseren en procederen bij juridische conflicten over reorganisatie of fusie.