Parkeerbeleid

Parkeerbeleid

Gemeenten hanteren een parkeernormenbeleid. Bebouwing trekt meer verkeer. Ondervindt u grote overlast van toegenomen parkeerdruk? Worden de parkeernormen niet nageleefd? Treedt de gemeente daartegen niet op? Wij kunnen u bijstaan bij handhavingsverzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures.