Instemmingsrecht

Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is één van de kernbevoegdheden van de ondernemingsraad. Het stelt de OR in staat om invloed uit te oefenen op besluiten van de ondernemingsleiding over personele regelingen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij het instemmingsrecht komt het aan op zorgvuldig en volledig informeren van de OR. Als ondernemingsraad en ondernemer hun afwegingen over en weer inzichtelijk maken en tot onderhandelen bereid zijn, kan een instemmingsprocedure voor beiden resultaat hebben. Wij ondersteunen ondernemingsraden en bestuurders bij het vormgeven en effectief afwikkelen van instemmingstrajecten.