Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden op basis waarvan u werkt. Bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Arbeidsvoorwaarden worden afgesproken tussen werkgever en werknemer en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Vaak is een cao van toepassing waarin de arbeidsvoorwaarden staan. Bovendien is er wetgeving die regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden bevat.

Unger Nolet Advocaten heeft jarenlange ervaring met adviseren en procederen over arbeidsvoorwaarden in arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaardenregelingen en cao’s en over wijziging daarvan.