Ontslag

Ontslag

Het Nederlandse arbeidsrecht kent vele vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag). Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen meestal van rechtswege (automatisch). Soms ontstaat na verloop van tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door opzegging beëindigd worden. Of dit mogelijk is hangt van veel factoren af. Wat is de aanleiding voor een ontslag, zijn er economische redenen, is er een dossier, is er door de werkgever of werknemer verwijtbaar gehandeld? Soms bestaan er (dringende) redenen voor een directe beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag op staande voet).

Unger Nolet Advocaten heeft jarenlange ervaring met alle vormen van ontslag. Wij kunnen u adviseren en zo nodig procederen.