Medezeggenschapsstructuren

Medezeggenschapsstructuren

Medezeggenschap kan op verschillende manieren in een onderneming georganiseerd worden. Medezeggenschap moet zo dicht mogelijk op het niveau van de werknemers gerealiseerd worden. Een onderneming of instelling met ten minste 50 werkzame personen dient een ondernemingsraad in te stellen. Een ondernemer die twee of meer ondernemingen in stand houdt, kan voor die ondernemingen samen één gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen. Een onderneming met meerdere werkmaatschappijen of filialen kan voor elk bedrijfsonderdeel een ondernemingsraad instellen. Voor die ondernemingsraden kan dan een centrale ondernemingsraad ingesteld worden. Voor een gemeenschappelijke en een centrale ondernemingsraad is vereist dat instelling bevorderlijk is voor een goede toepassing van de WOR in die organisatie.

Wij adviseren bij het vormgeven van en wijzigen van medezeggenschapsstructuren.