Themamiddag Nieuwe regelgeving en het instemmingsrecht van de OR

Save the date! 28 november 2023 organiseert Unger Nolet Advocaten samen met KGCA een themamiddag Nieuwe regelgeving en het instemmingsrecht van de OR

Recente wijzigingen in het arbeidsrecht maken aanpassing van personele regelingen nodig. Dit betreft zaken als verlofrechten, scholingskosten, nevenwerkzaamheden, klokkenluiders, personeelswerving etc. En er komen nog meer wijzigingen aan: werken waar je wilt, recht op onbereikbaarheid, verplichte vertrouwenspersoon en natuurlijk de aangekondigde arbeidsmarktmaatregelen om flexwerk en zzp terug te dringen. Allemaal onderwerpen waarbij de OR het verschil kan maken met behulp van het instemmingsrecht.

Dus noteer alvast tijd en plaats: 28 november vanaf 13:30 in Amsterdam. De uitnodiging met aanmeldknop volgt begin september a.s.