Uitnodiging gratis kennissessie het nieuwe pensioenstelsel

Het pensioenakkoord tussen sociale partners en de overheid van juni 2019 is eindelijk uitgewerkt in nieuwe pensioenwetgeving! De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd en nu is het wachten op de goedkeuring vanuit de Eerste Kamer.
De komende maanden zullen de spreekwoordelijke “punten op de i” worden gezet van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen.

Speciaal voor deze gelegenheid hebben Pensioenspecialist Triple A Risk Finance en Unger Nolet Advocaten hun krachten gebundeld.

Graag nodigen wij jullie uit om kosteloos deel te nemen aan onze praktische en interactieve
Kennissessie HET NIEUWE PENSIOENSTELSEL op 13 maart 2023
van 15:00 tot 16:00 met aansluitend een borrel
De kennissessie vindt plaats ten kantore van Unger Nolet Advocaten aan De Boelelaan 7 te Amsterdam

Bianca Maters van Triple A neemt de belangrijkste punten met jullie door:

 • Gelijke premie, dalende pensioenopbouw
 • Keuze solidair of flexibel contract
 • Vereenvoudiging partner- en wezenpensioen
 • Overgangsrecht huidige pensioenregeling
 • 10% pensioenopname ineens


Jordy Mesman van Unger Nolet Advocaten bespreekt de arbeidsrechtelijke keuzes die de werkgever heeft en wat daarvan de consequenties voor de pensioenopbouw zijn:

 • Is compensatie altijd nodig, zo ja hoe?
 • Communicatie naar de werknemers
 • Wat is de betekenis daarbij van cao’s en van het onderscheid tussen het bedrijfstakpensioenfonds of de ‘private’ pensioenregelingen?


Muriël Nolet van Unger Nolet Advocaten staat met u stil bij de medezeggenschapsrechtelijke aspecten:

Wat betekent de wetswijziging voor de medezeggenschap?

 • Welke invloed heeft de OR?
 • Wanneer en op welke wijze moet de OR worden betrokken?
 • Wat wordt er van de OR verwacht?
 • Welke hulp en expertise kan de OR inzetten?

Wij zien jullie heel graag op 13 maart a.s.!
Het aantal plaatsen is beperkt. Meldt u direct aan door een mail te sturen naar info@ungernolet.nl

Datum

mrt 13 2023
Expired!

Tijd

15:00 - 16:00