Advocaten

Advocaten

A.B. (Bruno) van Els

Bruno (A.B.) van Els, partner/oprichter van Unger Van Els Advocaten, is meer dan 30 jaar advocaat. Bruno is specialist in arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht.

 

Voor wie?
Bruno van Els treedt op voor maatschappelijke organisaties, ondernemingsraden, werkgevers en werknemers.

 

Meer over Bruno van Els
Over verscheidene arbeidsrechtelijke onderwerpen heeft hij publicaties op zijn naam staan. Hij is co-auteur van het handboek Ondernemingsraad en ontslag. Bruno van Els is op zijn vakgebieden docent bij OSR Juridische Opleidingen en de Academie voor de Rechtspraktijk docent.

 

Daarnaast verzorgt Bruno regelmatig in-housetrainingen en seminars op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht.

 

Aanpak van Bruno van Els
De slogan “Beter een goede en snelle oplossing, dan een langdurig juridisch conflict en onzekere uitkomst.” geeft de aanpak van Bruno in veel van zijn zaken weer. Voortdurend zoeken vanuit een vraagstuk naar een oplossing. Dat geldt voor eenvoudige zaken maar in het bijzonder voor complexe geschillen. Vanuit de analyse komt de oplossing. Cliënten omschrijven Bruno als bondig, snel en een doorpakker. Bruno is niet alleen juridisch sterk maar denkt ook altijd mee over de strategie. Als het nodig is wordt geprocedeerd.

 

Contact
Neem contact op met Bruno van Els: vanels@ungervanels.nl

 

Lidmaatschappen

• Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
• Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
• Vereniging voor Arbeidsrecht

Els Unger

Partner/oprichter van Unger Nolet Advocaten met ruim 30 jaar ervaring. Els is gespecialiseerd in het oplossen van juridische vraagstukken op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Voor rechtsvragen over medezeggenschap en governance creëert zij innovatieve oplossingen en met haar kennis van het bestuursrecht zorgt zij dat die duurzaam en maatschappelijk verantwoord zijn. Els is een bevlogen opleider/trainer op de gebieden arbeid, medezeggenschap en governance. Haar docentschap wordt zowel door HR-professionals en juristen, als door ondernemingsraden en bestuurders gewaardeerd met de hoogste ratings.

 

Voor wie?

 • Arbeid, onderneming en medezeggenschap: werkgevers, ondernemingsraden, werknemers en zzp-ers
 • Bestuursrecht: ondernemers en organisaties

 

Contact
Neem contact op met Els Unger: unger@ungernolet.nl

 

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter Raad van Commissarissen OSR Juridische Opleidingen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Hortus Botanicus Amsterdam
 • Voorzitter Interne Bezwaarcommissie Zorggroep Almere
 • Voorzitter Bezwaar- en klachtencommissie Koninklijke Visio
 • Voorzitter Bezwaarcommissie Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants
 • Voorzitter Bezwaarcommissie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 • Lid Klachtencommissie Bijzondere Opsporingsdiensten
 • Lid van Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, Vereniging voor Arbeidsrecht en Vereniging voor Corporate Litigation

Muriël Nolet

Muriël Nolet is een advocaat met ambitie. De combinatie van bestuursrecht, arbeids- en medezeggenschaprecht in haar praktijk is uniek en uitdagend. Met grote interesse en tomeloze inzet duikt zij in haar zaken en werkt zij naar het beste resultaat voor u, haar cliënt.

 

Muriël over haar werk: “Het recht spreekt niet altijd voor zich. Er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Een advocaat heeft creativiteit nodig en moet strategisch vooruitdenken. Bij elke zaak neem ik even afstand, hoe kort ook, zodat details niet de overhand nemen en het belang van mijn cliënt voorop blijft staan. Niet alleen het resultaat, maar juist ook de weg daarnaartoe telt.”

 

Naast adviseren en procederen geeft Muriël met regelmaat workshops (op seminars, congressen en in-house) over actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en medezeggenschap. Zij is sinds 2014 advocaat en heeft in 2017 de opleiding tot arbeidsrechtspecialist voltooid. Zij is toegelaten tot de Verenging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (keurmerk arbeidsrechtspecialist).

 

Tot haar clientèle behoren (de ondernemingsraden van) grote commerciële ondernemingen, zorginstellingen en startups. Maar ook voor het individu zet zij zich met volle overtuiging in.

 

Cliënten zeggen over haar

Je kwam weer met inzichten waar wij totaal niet aan gedacht hebben!” (ondernemingsraad startup)

Bedankt voor je harde werk, goede advies en steun maar vooral voor deze overwinning!” (werknemer)

 

Contact
Neem contact op met Muriël Nolet: nolet@ungervanels.nl

 

Nevenfuncties en activiteiten

 • Lidmaatschap: Vereniging Jonge Balie Amsterdam
 • Lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)

Wilfred Groustra

Wilfred Groustra is al meer dan vijfentwintig jaar advocaat en één van de founders van Wintertaling Advocaten.

 

Zijn praktijk richt zich op de advisering en begeleiding in procedures van ondernemers en ondernemingen.

 

Vanuit de achtergrond van een algemene praktijk waarin Wilfred onder meer ook als faillissementscurator heeft opgetreden, heeft hij de keuze gemaakt om een brede praktijkervaring te enten op specialisatieopleidingen. Daartoe heeft hij de specialisatie opleiding Grotius vastgoed gevolgd en recent de Grotius arbeidsrecht (Grotius geldt voor de rechtspraktijk als de zwaarste specialisatieopleiding). Ook volgde Wilfred de VBR-A/IBR Specialisatieopleiding Privaatrechtelijk Bouwrecht. Wilfred treedt dan ook veelvuldig op in typische onroerend goed zaken zoals bouwzaken, aankoop-/verkoop en wat dies meer zij.

 

Naast het speerpunt van zijn onroerend goedpraktijk adviseert Wilfred van oudsher uitzendbureaus (waarvan hij inmiddels een cliënt al bijna 25 jaar tot zijn trouwe cliënten kan rekenen).

 

Contact
Neem contact op met Wilfred Groustra: groustra@ungernolet.nl | +31 (0)6 24 756 452

 • Als procesadvocaat leunt Wilfred sterk op analyse van de sterktes/zwaktes om daarmee de proceskansen goed in te schatten en de keuze te maken waar c.q. met welke strategie de doelen kunnen worden behaald. Het daarbij ‘out of the box’-denken is een van Wilfreds sterkste kanten.
 • Naast zijn advocatenpraktijk vervult Wilfred diverse bestuursfuncties, waaronder lid van de bezwaarcommissie van de Raad voor Rechtsbijstand.
 • Afgestudeerd: Nederlands recht Erasmus Universiteit Rotterdam (met hoofdvakken aan de Rijksuniversiteit Leiden)
 • Beëdigd als advocaat: oktober 1989
 • Oprichting eerste eigen kantoor: 1998 (Amsterdam)
 • Oprichting Wintertaling advocaten: 1 januari 2006
 • Lid Vereniging vastgoed juristen VVJJ
 • Lid vereniging arbeidsrecht advocaten VAAN

Jordy Mesman

Jordy Mesman is in 2019 afgestudeerd in het Arbeidsrecht aan de Universiteit van Utrecht. Sinds 1 oktober 2019 is Jordy werkzaam als juridisch medewerker op de afdeling Vastgoed- en Arbeidsrecht van Wintertaling en sinds 1 mei 2020 is hij werkzaam als advocaat.

 

Jordy adviseert en begeleidt cliënten veelvuldig in ontslagtrajecten. Ter zake van ontslagrecht heeft Jordy een specifieke focus op de bijzondere aspecten van het ontslag van de statutaire bestuurder.

 

Contact
Neem contact op met Jordy Mesman: mesman@ungernolet.nl | +31 (0)6 18 678 117

Koen van Randtwijk

“Enthousiast en bevlogen”

Koen van Randtwijk is in 2021 afgestudeerd in het Civiel en Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie heeft hij stage gelopen in het familierecht. Met name de structuur van dit rechtsgebied sprak hem aan. Dit heeft hem geënthousiasmeerd om zich verder te ontwikkelen binnen de advocatuur.

Sinds maart 2022 is hij werkzaam als juridisch medewerker. Koen ondersteunt de advocaten bij hun werkzaamheden op het gebied van het civiel recht. Koen is een kei in dossieronderzoek, toepasselijke regelgeving en analyseren.

In zijn vrije tijd schrijft Koen verhalen in het genre fantasie. Daarnaast is hij erg sportief en geniet volop van hardlopen.

 

Contact

Neem contact op met Koen van Radtwijk: randtwijk@ungernolet.nl | +31 (0)85- 782 2801

A.B. (Bruno) van Els

Bruno van Els has been a lawyer in Amsterdam since 1987. He specialises in employment and employee participation law.
For whom?
Bruno van Els represents works councils, employers and employees.
More about Bruno van Els
He has several publications on employment law subjects to his name. He is the co-author of the manual Ondernemingsraad en ontslag (Works council and dismissal). Bruno van Els is a teacher for OSR Juridische Opleidingen in the field of employment law and employee participation law. He is a member of the Amsterdam Employment Lawyers Association (VAAA),  Dutch Employment Law Association (VvA) and the Dutch Employment Lawyers Association (VAAN).
Bruno van Els’s approach
In his search for a solution he always first analyses the problem or situation. This applies to simple cases but especially to the more complex disputes.  The analysis results in the solution. If necessary,  litigation will follow.

Contact
To get in touch with Bruno van Els: vanels@ungernolet.nl