Record krapte op arbeidsmarkt, werkgever verbeter arbeidsvoorwaarden!

Record krapte op arbeidsmarkt, werkgever verbeter arbeidsvoorwaarden!

Veel openstaande vacatures
In het tweede kwartaal van 2019 steeg het aantal vacatures tot recordhoogte. De recordstanden van voor de crisis (2007/2008) zijn inmiddels doorbroken. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen (bron: CBS 14 augustus 2019). Al zes jaar lang neemt het aantal openstaande vacatures toe. Er zijn nu 284.000 vacatures, ruim driemaal zo veel als op het dieptepunt in 2013.

Vooral voor werkgevers in de sectoren handel, zakelijke dienstverlening, zorg, industrie, horeca, bouw en ICT is het extreem moeilijk om nieuw personeel binnen te halen. En ook behoud van medewerkers is in sommige sectoren een lastig probleem. Bijvoorbeeld in de zorg, voorheen een sector met beperkte mobiliteit, bedraagt de uitstroom nu gemiddeld 15%. Lees hieronder de tips om personeel aan te trekken en te behouden.

Risico’s personeelstekort
Langdurig gebrek aan personeel vormt een risico voor continuïteit van de bedrijfsvoering en remt het groeipotentieel van ondernemingen. Toename van werkdruk voor de medewerkers, vermindering van de productie, afnemende kwaliteit van de dienstverlening en onvermogen om tegemoet te komen aan de wensen van klanten zijn reële risico’s.

Bedrijven en instellingen proberen hun personeelstekorten te bestrijden met nieuwe middelen, zoals permanent functie-aanbod, netwerk werving, campus recruitment etc. Meestal  trekt dit wel meer kandidaten aan, maar om die kandidaten ook te contracteren is meer nodig. Werkzoekenden hebben vaak meerdere opties en kiezen dan de meest aantrekkelijke werkgever.

Goed werkgever
Bekend staan als een goed werkgever helpt om vacatures vervuld te krijgen. Drie op de vier mensen zoekt op internet naar de reputatie van een werkgever voordat men solliciteert. Bedrijven die bekend staan als slecht werkgever hebben meer problemen om personeel te vinden en te behouden. Een open deur misschien, maar toch wordt er relatief weinig geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden om medewerkers te werven.

Dat is vreemd want investeren in hogere salarissen en goede arbeidsvoorwaarden levert meer kandidaten op dan een enorm advertentiebudget. Ook helpt het om op de website uitgebreide informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaarden en carrièremogelijkheden in de onderneming.

Goede arbeidsvoorwaarden helpen niet alleen om personeel te werven en te behouden, maar dragen bij aan verbetering van de merknaam of het imago van de organisatie in het algemeen.

Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Elke werkzoekende wil een goede beloning, interessante functie en acceptabele werktijden. Blijkens onderzoek zijn zaken als een objectief en transparant salarissysteem, een platte en wendbare organisatie en minder flexibele contracten belangrijke graadmeters voor de aantrekkelijkheid van een baan. Maar ook arbeidsvoorwaarden als scholingsmogelijkheden, beperkte reistijd woon-werk, een goede reiskostenregeling en voldoende vakantiedagen spelen een rol. En zelfs ‘soft benefits’ zoals genereuze regelingen voor ouderschapsverlof, kinderopvang, fitness en gratis gezonde lunches bepalen mede de aantrekkelijkheid van een werkgever.

Wat ook helpt zijn goede arbeidsomstandigheden: een open positieve cultuur, een goed inwerkprogramma, uitdagende taken,  autonomie in de functie en gedeelde verantwoordelijkheid in het team.

CAO meestal geen beperking
Menig werkgever vindt dat de CAO wel voldoende is wat betreft de regeling van arbeidsvoorwaarden. Of men denkt dat de CAO er aan in de weg staat om betere arbeidsvoorwaarden te bieden. Maar de meeste cao’s zijn minimum-cao’s. Dan is het toegestaan om de onderneming te profileren met hogere lonen of meer vakantiedagen. Gelijke behandeling van zittende medewerkers en nieuw personeel is daarbij wel een aandachtspunt.

En sommige cao’s maken het mogelijk om met instemming van de ondernemingsraad van de CAO af te wijken. Een gunstige ondernemingsregeling voor bijvoorbeeld reiskosten of personeelsopleiding kan een werkgever zo aantrekkelijker maken dan de concurrent.

Een andere mogelijkheid is om een eigen ondernemings-cao af te sluiten met werknemersorganisaties. Daartoe zal wellicht bereidheid zijn, als gunstiger arbeidsvoorwaarden worden geboden dan de standaard in de bedrijfstak-cao.

Kortom werkgevers, in plaats van nog meer advertentie- en mediabudget, onderzoek wat en hoe geïnvesteerd kan worden in verbetering van arbeidsvoorwaarden!

Els Unger

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.