Blogs

Welkom bij de 7e editie van onze blog over recente jurisprudentie op het gebied van uitzending en detachering. In deze editie besteden we aandacht aan een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over het belemmeringsverbod en uitzendovereenkomsten voor onbepaalde tijd en een arrest van het gerechtshof Amsterdam over de herplaatsingsverplichtingen van een uitzendbureau.

Welkom bij de vierde editie van onze blog over recente jurisprudentie op het gebied van uitzend-/detacheringsovereenkomsten. In deze editie besteden we aandacht aan een uitspraak van de rechtbank inzake het belemmeringsverbod ex artikel 9a Waadi en het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad. Veel leesplezier!   Wilfred Groustra Koen van Randwijk   Rechtbank...

Welkom bij de derde editie van onze blog over recente jurisprudentie op het gebied van uitzend-/detacheringsovereenkomsten. In deze editie besteden we aandacht aan twee arresten van een gerechtshof, een bijzonder arrest van de Hoge Raad en het komende Deliveroo-arrest. ECLI:NL:GHAMS:2022:3699 betreft de uitleg van het schriftelijkheidsvereiste...