Energietoeslag voor studenten!

Energietoeslag voor studenten!

Energietoeslag krijgen als student, hoe is dit voor elkaar te krijgen?

 

Hey student!
Je weet dat de overheid in verband met de hoge energiekosten een energietoeslag toekent aan hen die dat nodig hebben. De toeslag bedraagt ca. € 800,- (per 1 juli verhoogd tot € 1.300,- en soms ook meer!): in elk geval, best een leuk bedrag!

De overheid heeft echter voor die energietoeslag aangegeven dat studenten daarvoor zijn uitgesloten. De meeste gemeenten passen dat zo toe. Dit heeft veel studenten ontmoedigd om zo’n toeslag aan te vragen. Pure pech zou je denken. Maar … wij denken echter dat de juridische houdbaarheid om studenten als groep uit te sluiten met voorbij gaan aan de persoonlijke omstandigheden, behoorlijk twijfelachtig is. Dit houdt in dat wij jou als student kunnen helpen bij het krijgen van deze vergoeding!

Ons advies:

Wij raden je daarom aan om het verzoek tot energiekosten toeslag dus wel in te dienen en dat zo snel mogelijk te doen! Dat vraag je aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven. Hoe je dat moet doen verschilt per gemeente. Kijk daarom even op de website van de gemeente waar je woont en dien daar je aanvraag in. Als je verzoek dan door de gemeente wordt afgewezen met het argument dat je student bent, dan willen wij je graag helpen met het bezwaar daartegen. Wij denken dat je in dat bezwaar goede kans hebt en kunnen als advocatenkantoor dit soort zaken begeleiden.

Ons voorstel met betrekking tot het bezwaar:

Zoals gezegd, wij willen je in een bezwaar tegen zo’n afwijzingsbesluit graag bijstaan. Je bent daarvoor aan ons een eenmalige vergoeding van € 50,- verschuldigd om onze kosten te dekken. Echter wanneer je de zaak wint krijg je gebruikelijk een vergoeding voor de proceskosten toegewezen. Die vergoeding komt dan aan ons kantoor toe; de door jou betaalde € 50,- krijg je dan terug. Verlies je het bezwaar, dan hoef je verder niets te betalen.

Ons voorstel met betrekking tot het beroep:

Heb je (al) bezwaar gemaakt maar toch geen toeslag gekregen? Dan kan je in beroep. Ook zo’n beroep doen we dan graag. Dat doen we dan op basis van een toevoeging. Ook dan ben je een eigen bijdrage verschuldigd (zowel aan ons als aan griffierecht) waar dan dezelfde afspraak voor geldt: als je wint krijg je dat terugbetaald. De toegewezen proceskosten zijn dan voor ons na aftrek van de aan jou te betalen eigen bedragen, zonder verdere kosten en/of risico’s.

Je moet dus wel iets doen en ook iets betalen (om onze kosten te dekken). Je krijgt daarmee wel een perspectief op een uitkering van € 800,-/€ 1.300,- tegen de meest minimale kosten en met minimale inspanningen: wij doen het meeste werk voor je! Goede deal toch?!

Wat mag je van ons verwachten:

Wij zien een opening als de gemeente je aanvraag afwijst om de enkele reden dat je student bent. Daarop zal ons bezwaar gericht zijn en op die grond kan je het bezwaar winnen. Wij doen voor jou dus het bezwaar voor zover het de categoriale uitsluiting als student betreft – zoals dat officieel wordt omschreven: “omdat je studiefinanciering ontvangt of daar recht op hebt” – (daar stuiten ook de meeste aanvragen op af).

Als je aanvraag om andere redenen is/wordt afgewezen, dan moeten we van geval tot geval beoordelen of we je dan kunnen bijstaan. Dat geldt ook voor beroep.

Wat moet je doen:

Zorg dat je bij de gemeente waar je woont zo spoedig mogelijk een aanvraag doet en daarop een besluit krijgt.

→           Check natuurlijk wel even of je überhaupt voor zo’n toeslag in aanmerking komt, je moet bijvoorbeeld minimaal 21 jaar zijn en het maandinkomen mag niet meer zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Dat kunnen wij in zijn algemeenheid niet beoordelen. Die check doe je daarom zelf en dat is best een belangrijke eerste stap: het is namelijk zelfs bij een gewonnen bezwaar niet gezegd dat je dan ook de toeslag ontvangt, je moet immers aan de overige voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de toeslag.

Het besluit op je aanvraag ontvangen? Stuur ons dan z.s.m. een mailtje met je persoonsgegevens en een kopie van het besluit. Wij berichten je dan over de verdere afwikkeling. 

Succes, we horen graag van je!

Neem contact op met Koen van Randtwijk via randtwijk@ungernolet.nl of bel hem 085-7822801.

Unger Nolet Advocaten nieuwsbrief

✓ Altijd het laatste nieuws in uw e-mailbox
✓ Wij geven u waardevolle tips en adviezen
Kortom meldt u aan voor de nieuwsbrief van Unger Nolet Advocaten.
[contact-form-7 id=”1737″ title=”Nieuwsbrief”]