Sociale veilige werkomgeving – aandachtspunten voor de OR

Sociale veilige werkomgeving – aandachtspunten voor de OR

Een sociaal veilige werkomgeving is geen gegeven. Steeds meer medewerkers durven zich uit te spreken over gevoelens van onveiligheid die zij ervaren en de algemene tendens is dat onveiligheid op de werkvloer moet worden aangepakt, of liever gezegd moet worden voorkomen. Hier ligt een mooie, maar lastige, taak voor de OR. Unger Nolet advocaten schoolt de OR graag bij in deze maatwerkcursus van één dagdeel.

Wij praten de OR bij over hoe de OR zichtbaar kan bijdragen aan een goed beleid om een veilig werkklimaat te bevorderen, welke instrumenten de Arbowetgeving, cao en andere wet- en regelgeving biedt en waarom nu juist de OR zijn rol moet pakken.

In de maatwerkcursus wordt ook aandacht besteed aan het beleid binnen uw organisatie. De maatwerkcursus is interactief en de spreker zal voor voorbeelden putten uit de jarenlange praktijkervaring binnen verschillende soorten organisaties. Kortom, na de scholing weet u met de juiste tools en tips via de medezeggenschap bij te dragen aan een sociaal veilige werkomgeving.

Inhoud training:
-Welke instrumenten staan de OR ter beschikking?
– Het belang van de OR om bij te dragen aan de sociale veiligheid
– Ruimte om het huidige eigen beleid onder de loep te nemen en te bespreken
– Veel tips, voorbeelden en beantwoording van vragen

Voor wie:
– Voor de VGMW-organisatie
– Voor de OR die meer wil weten over zijn rol bij sociale veiligheid
– Voor de OR met vragen over verbetering van het huidige beleid
– Voor de OR die signalen krijgt over het werkklimaat en graag bijdraagt aan de preventie van onveiligheid

Meer informatie of interesse in de offerte? Stel je vraag aan Muriël Nolet via nolet@ungernolet.nl