maart 2017

  Einde arbeidsovereenkomst Voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is opzegging vereist. Vaak zullen werkgever en werknemer eerst overleg met elkaar hebben en proberen door middel van een vaststellingsovereenkomst te komen tot een beëindigingsregeling. Wanneer de werknemer niet instemt met de opzegging, kan de werkgever toestemming...