Geen categorie

  In sommige arbeidscontracten is een bepaling opgenomen waarin staat dat werknemer flexibel kan worden ingezet op verschillende locaties van één werkgever. Soms met de toevoeging dat werknemer geen aanspraak kan maken op een vaste werkplek of een bepaalde geografische locatie. Als een werknemer nu jaren op één locatie werkt, mag de werkgever de werknemer dan zomaar overplaatsen naar een andere locatie?