Arbeidsrecht: wanneer heeft werknemer een vast contract?

arbeidsrecht wanneer vast contract

Arbeidsrecht: wanneer heeft werknemer een vast contract?

 

Soms geeft een werkgever een werknemer meteen een vast contract. De laatste jaren komt dit steeds minder voor. Werkgevers werken liever eerst met bepaalde tijdscontracten, omdat dan minder bescherming geldt voor de werknemer. Vaste contracten brengen namelijk bepaalde risico’s voor werkgevers mee, zoals de doorbetalingsverplichting tijdens ziekte en ontslagbescherming. Lees daarover meer in onze blog volgende week.

Hoeveel tijdelijke contracten?

Bepaalde tijdscontracten mogen niet onbeperkt worden overeengekomen. Er mogen maximaal drie tijdelijke contracten worden afgesproken in een periode van maximaal twee jaar. Dat zijn dus twee eisen, het aantal contracten én de duur van het dienstverband. Worden er toch vier contracten gegeven binnen twee jaar, dan ontstaat automatisch een vast contract. Je hoeft hiervoor geen nieuw contract te vragen aan de werkgever. Minder contracten of een dienstverband van kortere duur mag natuurlijk altijd.

Wanneer is een vast contract verplicht?

In de praktijk sluiten werkgever en werknemer meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af. Om te bepalen wanneer een vast contract verplicht is, wordt het aantal contracten opgeteld, ook wordt het aantal maanden dienstverband opgeteld.  Na overschrijding van het maximaal aantal tijdelijke contracten (3) of een dienstverband van langer dan twee jaar (24 maanden) ontstaat automatisch een vast contract. Dit is dwingend recht, hiervan kan niet worden afgeweken.

Tijdelijke onderbreking dienstverband

Soms wordt het dienstverband een aantal maanden onderbroken. De werknemer en werkgever hebben die periode geen arbeidsovereenkomst. Wordt het dienstverband weer voortgezet dan kan er een vast contract ontstaan. De tussenliggende maanden (de onderbreking) wordt meegeteld voor de duur van het dienstverband als de onderbreking korter was dan 6 maanden.

Voorbeelden van hoe snel een vast contract ontstaat:

  1. Bepaalde tijdsovereenkomst voor 1 jaar (12 maanden). Daarna volgt een periode van 5 maanden geen arbeidsovereenkomst en geen arbeid. Na 5 maanden gaan werkgever en werknemer opnieuw een bepaalde tijdscontract aan voor 1 jaar (12 maanden).
    Conclusie: De maanden tellen door. Na 24 maanden heeft de werknemer automatisch een vast contract, dus een contract voor onbepaalde tijd.
  2. Er worden drie korte bepaalde tijdscontracten aangeboden. Contract 1 is drie maanden, contract 2 is vier maanden en contract 3 is een maand. Het vierde contract dat wordt aangeboden, hoe lang of hoe kort ook, is automatisch een vast contract.

Hoe vaak verlengen voor vast contract?

Een bepaalde tijdscontract kan twee keer worden verlengd binnen 24 maanden.

Werkelijke situatie gaat voor schijn. Wat op papier staat (in de arbeidsovereenkomst) is niet altijd een weergave van de werkelijke situatie. Let dus goed op als werknemer en werkgever bij het aangaan van tijdelijke contracten. Zo voorkom je verrassingen als werkgever. Wil je weten wat jouw rechten zijn als werknemer of werkgever? Wij adviseren je graag en deskundig!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.