Loondoorbetaling tijdens vakantie in risicoland

Loondoorbetaling tijdens vakantie in risicoland

Loon doorbetalen tijdens lockdown, moet dat? Werkgevers opgelet!
Genieten uw werknemers lekker van hun vakantie in het buitenland? En ziet u nu met bezorgde blik de reisadviezen wijzigen van code geel naar oranje?
Lees in deze blog of u het loon door dient te betalen tijdens een (onverwachte) lockdown of als de werknemer geveld is door corona.

Veel Europese vakantiebestemmingen hebben – soms uit economische noodzaak – de grenzen geopend.  Het reisadvies is voor de meeste bestemmingen aangepast van ‘oranje’ (“vakantiereizen afgeraden, alleen noodzakelijke reizen”) naar ‘geel’ (“vakantiereizen mogelijk, let op risico’s”). Het reisadvies kan op het moment snel wijzigen, dat zagen we bijvoorbeeld bij Kroatië. Maar ook voor landen zoals Zweden, Bulgarije en Roemenië blijft het reisadvies voorlopig code ‘oranje’.
Dit geldt ook voor landen buiten Europa. Viert uw werknemer toch vakantie in een land met code oranje, dan adviseert de overheid dringend om bij terugkomst in Nederland 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Loon betalen tijdens thuisquarantaine?
Werknemers die een bezoek brengen aan een gebied of land met code oranje wordt verzocht bij terugkomst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.
Werknemers kunnen op dat moment niet naar hun werk. Indien fysieke aanwezigheid noodzakelijk is om het werk te verrichten dan kan werknemer dus tijdens de thuisquarantaine niet werken. Moet de werkgever in dat geval het loon doorbetalen?

Het wettelijke uitgangspunt is sinds januari 2020 verandert in: geen arbeid, wél loon. Een werknemer behoudt zijn recht op loon, ook als hij niet kan werken, tenzij het niet kunnen werken in redelijkheid voor risico van de werknemer moet komen. Het is aan de werkgever om te bewijzen dat het risico redelijkerwijs voor de werknemer moet komen. In beginsel behoudt de werknemer dus zijn recht op loon.

Inmiddels is binnen veel bedrijven thuiswerken voorlopig de nieuwe realiteit. Indien de werknemer zijn werkzaamheden vanuit huis kan verrichten, speelt dit vraagstuk natuurlijk niet. De werknemer kan dan ‘gewoon’ zijn werk verrichten en ontvangt als tegenprestatie zijn loon.

Loon betalen tijdens Coronabesmetting?
Raakt de werknemer onverhoopt besmet met corona tijdens de vakantie, dan heeft werknemer, na ziekmelding, recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte. Dan gelden de gewone regels tijdens ziekte:

  • Loon wordt doorbetaald tijdens ziekte
  • De ziektedagen worden niet langer aangemerkt als vakantiedagen
  • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren
  • Als de vakantietermijn om is, maar werknemer om medische redenen nog niet naar huis kan reizen, dan moet een advies van een arts dat standpunt onderbouwen.

In lockdown tijdens vakantie, moet het loon worden doorbetaald?
Wegens het coronavirus is geen enkele bestemming zonder enige risico’s (geen code groen gebieden). Ook Nederland is code geel. Gaat een gebied of land tijdens de vakantie van de werknemer op slot (in lockdown) dan kan de werknemer het gebied niet meer verlaten of moet verplicht binnen het hotel of het cruiseschip blijven. Wat betekent dit voor zijn recht op loon?
Er zijn in de rechtspraak geen vergelijkbare uitspraken bekend. De hoofdregel: geen arbeid, wel loon, blijft het uitgangspunt. Hieronder is toegelicht wat onze inschatting is per reisadvies:

  • Reisadvies code geel: recht op doorbetaling van loon, tenzij werkgever kan aantonen dat er duidelijke signalen waren dat het gebied in lockdown zou gaan.
  • Reisadvies code oranje: een reis naar dit vakantieland wordt afgeraden. In dit geval wordt het mogelijk makkelijker voor de werkgever om aan te tonen dat de werknemer het risico heeft genomen dat hij geen arbeid zou kunnen verrichten wegens een lockdown. Hierbij zal meespelen hoe lang voor het land al een “alleen voor noodzakelijke reizen” reisadvies is afgegeven en/of werkgever vooraf is geïnformeerd over het vakantieland. Als de werkgever op de hoogte is, doet hij er goed aan om werknemer te waarschuwen dat het risico van geen arbeid kunnen verrichten gedurende de tijd dat werknemer vast zit in lockdown, dan voor risico en rekening komt van de werknemer. Zo kan mogelijk worden voorkomen dat het loon moet worden doorbetaald.
  • Reisadvies wijzigt van geel in oranje: het reisadvies wijzigt de laatste weken sneller dan gebruikelijk door de toename van het aantal besmettingen met corona. Een werknemer behoudt zijn recht op loon als het reisadvies wijzigt tijdens zijn vakantie. De werknemer moet dan wel zo spoedig mogelijk het gebied verlaten als de lockdown is opgeheven. Onnodig lang(er) verblijf kan ertoe leiden dat werkgever het loon wel mag inhouden.
  • Reisadvies code rood: vakantiegangers worden in dergelijke landen niet toegelaten.

De werkgever zal dus vaak het loon door moeten betalen. Wil de werkgever onder deze verplichting uitkomen dan zal hij moeten bewijzen dat het risico van de lockdown voor rekening van de werknemer dient te komen. Hoe ver de bewijslast strekt hangt af van de omstandigheden van het geval. Wij adviseren u graag over de mogelijkheid om het loon te stoppen, op te schorten of met werknemers onbetaald verlof af te spreken.

Vragen naar aanleiding van deze blog? Neemt u dan contact met ons op via onze contactgegevens

Muriël Nolet