Blog jurisprudentie uitzend-/detacheringsovereenkomsten nummer 3A 

Blog jurisprudentie uitzend-/detacheringsovereenkomsten nummer 3A 

 

Hierbij tussen door de vervolgeditie van onze blog naar aanleiding van het inmiddels gewezen Deliveroo-arrest HR 24-03-2023 ECLI:NL:HR:2023:443.

In Blog 3 deden wij een vooraankondiging van het arrest. De Hoge Raad heeft onze blog kennelijk goed gelezen want het arrest ligt aardig in lijn met de blog.

Wij komen in een volgend blog nog terug op het arrest, maar allereerst verwijzen wij naar wat in ons Blog nr. 3 al is aangegeven.

Aanvullend noemen we vast highlights:

  • Deliveroo verliest de zaak. De Hoge Raad bevestigt het arrest van het gerechtshof: de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst wordt bepaald door de weging van alle omstandigheden van het geval zonder dat aan een der omstandigheden een doorslaggevende betekenis toekomt. Bevestiging dus van de heersende leer.
  • De Hoge Raad ziet af van het geven van nadere algemene regels of uitgangspunten om te bepalen of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, mede ter afgrenzing van het werken als zelfstandig ondernemer. (In onze vorige blog gaf de Hoge Raad in Hoge Raad 17 maart 2023, ECLI:NL:HR:2023:426 (Uitzendbureau Solutions B.V.) wel dergelijke algemene regels.)
  • De Hoge Raad laat dus de rechtsvorming aan de wetgever maar geeft wel een vingerwijzing:

“Daarbij kan worden gedacht aan uitgangspunten als de inbedding van het werk in de organisatievan degene voor wie de werkzaamheden worden verricht, of de hoogte van de tegenprestatie voor het werk.

  • Contractuele bepalingen hebben voor de kwalificatie alleen belang als die ook daadwerkelijke betekenis hebben: de contractuele vrijheid van de maaltijdbezorgers om zich te laten vervangen bleek in de praktijk niet of nauwelijks te worden toegepast. Dan komt aan zo’n contractuele bepaling bij de kwalificatie minder betekenis toe.
  • De kwalificatie van de arbeidsovereenkomst wordt begrensd door het zelfstandig ondernemerschap. De Hoge Raad somt in het arrest een aantal van de kenmerken daarvan op. Als daaraan is voldaan c.q. sprake is van zelfstandig ondernemerschap dan is er geen arbeidsovereenkomst.

 

Wordt vervolgd.

Unger Nolet Advocaten nieuwsbrief

✓ Altijd het laatste nieuws in uw e-mailbox
✓ Wij geven u waardevolle tips en adviezen
Kortom meldt u aan voor de nieuwsbrief van Unger Nolet Advocaten.
[contact-form-7 id=”1737″ title=”Nieuwsbrief”]