maart 2018

Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt in zijn vrijheid aan het einde van het dienstverband, waardoor hij niet zomaar bepaalde werkzaamheden kan uitvoeren bij een ander bedrijf. Een werknemer met een concurrentiebeding mag na zijn dienstverband dus geen concurrerend bedrijf starten of voor een concurrerend bedrijf werken.

Wanneer ben je onterecht ontslagen? Onterecht ontslagen worden kan heel vervelend zijn. Je hebt mogelijk het gevoel dat je onrechtvaardig bent behandeld. Maar wanneer ben je onterecht ontslagen? Van een onterecht ontslag is sprake wanneer je zonder geldige reden wordt ontslagen of als de reden die de werkgever geeft niet klopt. Een werkgever kan je in principe alleen ontslaan wanneer deze in het bezit is van een ontslagvergunning. Dit geldt niet indien het ontslag plaatsvindt tijdens een in de arbeidsovereenkomst vastgelegde proeftijd. Bij faillissement van de werkgever kan de curator je ontslaan.

Als werkgever word je soms geconfronteerd met werknemers die kampen met een (alcohol)verslaving met verstrekkende gevolgen voor de werkvloer. Werknemer komt bijvoorbeeld zonder afmelding niet opdagen of de verslaving brengt collega’s of klanten in gevaar. Hoe moet je als werkgever hiermee omgaan? De rechtspraak is tegenstrijdig blijkt uit de volgende uitspraak.