Blogs

In onze vorige blog hebben wij meer verteld over wanneer een vast contract verplicht is en hoe vaak een tijdelijk contract mag worden verlengd. Vooral kleine werkgevers werken vaak liever met bepaalde tijdscontracten. Maar waarom is dit eigenlijk? Waarom willen werkgevers geen vast contract geven? Ontslag...

Subsidies voor zelfstandig ondernemers Ook voor zelfstandig ondernemers, met of zonder personeel, zijn er veel subsidiepotjes. Als u een goed idee hebt, maar geen geld kan een subsidie uitkomst bieden. Denk aan subsidies voor startups, voor investeringen in innovaties of duurzaamheid, voor zaken doen in het buitenland, maar bijvoorbeeld ook aan subsidies voor creatieve beroepen, zoals schrijvers of podiumkunstenaars. Gemeenten kunnen in het kader van de bijstandsverlening zelfstandig ondernemers financieel ondersteunen. Bijna alle subsidies zijn ook aan te vragen door zzp-ers, behalve uiteraard  personeelssubsidies. Op Ondernemersplein.nl, een website van de overheid, vindt u een overzicht van alle subsidieregelingen voor ondernemers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming Vanaf 25 mei 2018 geldt voor élke organisatie in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe Europese regeling vervangt dan de Wet bescherming persoonsgegevens. De wetgeving is aangescherpt. De privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. AVG van toepassing op zelfstandig ondernemer? De AVG is van...

Wat zijn arbeidsvoorwaarden? De voorwaarden waarop u werkt, zijn de arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden spreekt u als werknemer samen met uw werkgever af en dit wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Bij een aantal arbeidsvoorwaarden is een minimum voorgeschreven. Zo mag u bijvoorbeeld niet minder verdienen dan het wettelijk minimumloon.

Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een beding dat de werknemer beperkt in zijn vrijheid aan het einde van het dienstverband, waardoor hij niet zomaar bepaalde werkzaamheden kan uitvoeren bij een ander bedrijf. Een werknemer met een concurrentiebeding mag na zijn dienstverband dus geen concurrerend bedrijf starten of voor een concurrerend bedrijf werken.

Wanneer ben je onterecht ontslagen? Onterecht ontslagen worden kan heel vervelend zijn. Je hebt mogelijk het gevoel dat je onrechtvaardig bent behandeld. Maar wanneer ben je onterecht ontslagen? Van een onterecht ontslag is sprake wanneer je zonder geldige reden wordt ontslagen of als de reden die de werkgever geeft niet klopt. Een werkgever kan je in principe alleen ontslaan wanneer deze in het bezit is van een ontslagvergunning. Dit geldt niet indien het ontslag plaatsvindt tijdens een in de arbeidsovereenkomst vastgelegde proeftijd. Bij faillissement van de werkgever kan de curator je ontslaan.