Nieuws & seminars

Nieuws & seminars

  Op 20 juli jl. deed de rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) een opvallende uitspraak (ECLI: NL:RBMNE:2021:3573). Aanleiding:  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had de Vereniging Beveiligingsorganisaties (VBe NL) c.q. diens cao dispensatie verleend van de algemeen verbindend verklaarde (avv) branche-cao Particuliere Beveiliging (de PB-cao). Waar ging...

Algemeen De Wts biedt bij rampen de mogelijkheid om bijzondere schades (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Reken je hierbij niet rijk: de WTS beoogt geen volledige schadevergoeding te bieden maar ‘slechts’ een tegemoetkoming. Deze grondslag leidt ertoe dat de schadevaststelling wordt geabstraheerd: de vaststelling vindt plaats door...

Een overgebleven flesje water leegdrinken? Onrechtmatig toe-eigenen van bedrijfseigendommen kan leiden tot ontslag op staande voet Een bankmedewerker die grote hoeveelheden geld doorsluist naar zijn eigen rekening, een winkelmedewerker van de Bijenkorf die ervandoor gaat met een dure tas of een verpleegster die een grote hoeveelheid medicijnen achterover drukt en doorverkoopt. Dat hier een ontslag op staande voet volgt is duidelijk, maar hoe zit het met de grensgevallen? Kan het meenemen van een overgebleven koekje, een pakje post-its of een rol keukenpapier ook leiden tot een ontslag op staande voet?

          Beste relatie, Begin maart informeerden wij u over de strategische samenwerking tussen Unger Nolet Advocaten en Wintertaling Vastgoed en Arbeidsrecht. Vanaf juli a.s. zullen we onze samenwerking verder intensiveren, zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren wat betreft kwaliteit, deskundigheid en toegankelijkheid. Deze gezamenlijke nieuwsbrief is daarvan alvast een voorproefje. Daarin vind u nieuws en actuele informatie over wijzigingen met betrekking tot vroegpensioen, oproepcontracten, collectief procederen door vakbonden, ziekte tijdens de uitzendovereenkomst, de WBA en de rechtspositie van stichtingsbestuurders.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij het Coronavaccin; kan de werkgever dit verplichten? Deze keer bespreken we een variant die eveneens ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer: een Mondkapjesplicht; mag de werkgever het dragen van mondkapjes verplicht stellen op de werkvloer? De mondkapjesplicht geldt sinds 1 december 2020 in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Deze regels door de overheid opgelegd zijn helder, maar hoe zit het met het dragen van mondkapjes op de werkvloer?

Het jaar 2021 is van start gegaan en helaas is Nederland nog steeds in de ban van het Covid-19 virus. Gehoopt werd dat dit virus binnen enkele maanden zou overwaaien. Ook werd verwacht dat het virus zou worden ingeperkt door de getroffen maatregelen, maar dit bleek niet (voldoende) het geval. Inmiddels is bijna een vaccin beschikbaar waarvan wordt gezegd dat het de bevolking zal beschermen tegen het virus.

HOE GEHEIM IS GEHEIM? Ex-werknemer beschuldigt ex-werkgever van slecht werkgeverschap, is dat een bedrijfsgeheim? En kan een werkgever zijn werknemer een boete opleggen als hij bedrijfsinformatie verstrekt aan derden? Kortom, wat is voor een werknemer toelaatbaar en wat niet? De laatste ontwikkelingen zetten wij voor je op een rij.

Sterkere rechtspositie van flexwerkers sinds de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die in werking is getreden op 1 januari 2020, heeft het kabinet de rechtspositie van vast personeel en flex- en oproepkrachten, meer gelijk willen trekken. Hieruit vloeit voort dat de rechtspositie van flexwerkers sinds de WAB op een aantal punten is versterkt.

Informatieplicht en bij- of omscholing De eerste NOW regeling (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) werd vastgesteld op 31 maart 2020 om de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven op te vangen door middel van een loonkostensubsidie. In de eerste NOW was slechts beperkt aandacht voor de rol van de OR. In de eerste NOW was de verplichting opgenomen de OR (of de personeelsvertegenwoordiging) te informeren over de subsidieverlening. Buiten deze algemene informatieplicht werd in de regeling geen specifieke aandacht besteed aan de OR. In de NOW 2.0 is de informatieplicht gehandhaafd.