Nieuws & seminars

Nieuws & seminars

Een werkgever ziet een werknemer voor wie hij net een studie heeft betaald liever niet vertrekken naar een concurrent. In een krappe arbeidsmarkt komt vaker de vraag op hoe dit kan worden voorkomen. En als de op kosten van de werkgever geschoolde werknemer toch vertrekt, of en in hoeverre kunnen de door de werkgever betaalde studiekosten dan worden teruggevorderd van de werknemer? Studiekostenbeding Problemen op dit vlak kunnen zoveel mogelijk worden vermeden door het afspreken van een zogenaamd studiekosten- of opleidingsbeding. Dat is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer, die regelt in welk geval de werknemer een door de werkgever betaalde opleiding terugbetaalt, meestal bij vertrek. Of bij ontslag op staande voet of voortijdige beëindiging van de opleiding.

2de Themamiddag Veilig zijn op het werk, rol en bijdrage van de OR Donderdag 22 september 2022
Unger Nolet Advocaten en KGCA (training- en adviesbureau) organiseren wederom samen een interactieve themamiddag over het actuele thema: Veilig zijn op het werk, rol en bijdrage van de OR
Het nieuws blijft erover gaan: grensoverschrijdend gedrag in bedrijven, sportclubs, de cultuursector en de politiek. Het is van alle tijden, flauwe grappen en machtsmisbruik om een medemens ergens toe te dwingen. Maar nu neemt de stroom beschuldigingen en bekentenissen almaar toe. Werkorganisaties maken deel uit van de maatschappij, dus ook daar komt grensoverschrijdend gedrag voor.

In de arbeidsrechtpraktijk is het eigenlijk al sinds de #MeToo drukker met zaken over de sociale veiligheid op de werkvloer. Door de nieuwsitems over The Voice of Holland, Ajax, D66 en Vandaag Inside wordt de discussie nog meer aangezwengeld. De werknemers wensen verandering. De directie...

Een werknemer die een slecht nieuws gesprek voelt aankomen met zijn werkgever, een werknemer die onheus wordt behandeld door zijn werkgever en hier bewijsmateriaal van wil verzamelen of een werkgever die vermoedt dat een werknemer klanten van werkgever zelf probeert te benaderen met zijn eigen handeltje. Dit zijn allemaal denkbare situaties waarin een werkgever of een werknemer kan besluiten om gesprekken op te nemen of opnames te maken zonder dat de andere partij hier enig weet van heeft. Maar is het zonder meer toegestaan om zonder toestemming van de andere betrokken partij geluid- of beeldopnames te maken? En zijn er gevolgen voor de geldigheid van een eventueel ontslag op staande voet als blijkt dat de werkgever of werknemer de opnames niet had mogen maken?

Werkgevers let op! Veranderingen in het arbeidsrecht vanaf 1 januari 2022 Geen rookruimtes meer Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkplek verboden. Als de werkgever tóch een rookruimte inricht, kan aan de werkgever een boete worden opgelegd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). OR en werkgever let op: de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van wijzigingen en/of het invoeren van het rookbeleid.

Het steeds veranderende beeld omtrent corona leidt tot een steeds veranderend beleid van het kabinet. De nieuwe golf besmettingen leidt tot groeiende onrust en veroorzaakt daarmee een steeds luidere roep om verder aangescherpt overheidsbeleid. Een van de maatregelen is het 2G-beleid: alleen gevaccineerd of genezen volstaat dan nog; alleen een negatieve test is onvoldoende. Het 2G-beleid zal ongetwijfeld meer effectief zijn dan het huidige 3G-beleid. Maar die aanscherping met een sterkere focus op ‘het gevacineerd zijn’ knelt met allerlei grondrechten. De hamvraag is:wat laat je prevaleren: de maatschappij beschermen tegen corona – met het besef dat ook de 2G-maatregel nog steeds geen sluitende oplossing zal bieden en ongetwijfeld tot verdere maatregelen zal leiden – of laat je nu al de grondrechten in meer absolute mate prevaleren, want eenmaal op een hellend vlak is het tij keren immers moeilijk. En wat wordt na de invoering van het 2G-beleid de volgende stap: het 1G-beleid – alleen nog gevaccineerd is dan nog voldoende - zoals waarschijnlijk per 1 februari 2022 in Oostenrijk wordt ingevoerd? Dat komt in de praktijk dicht bij een vaccinatieplicht. Wetende dat elke stap die nu genomen gaat worden zeker niet de laatste zal zijn, is het goed om te kijken naar de tendens: wat weegt het zwaarst en tot hoe ver ga je dan?

 
Beste Relatie, Dit jaar kunnen we eindelijk weer op het grote medezeggenschapsevent OR Live staan. OR Live is het event voor medezeggenschappers om te netwerken, te ontmoeten en kennis te vergaren. Zoals u van ons gewend bent zal Unger Nolet Advocaten weer een aantal workshops verzorgen en een bijzondere casus bespreken tijdens MainStage. In de aanloop naar het event mocht Muriël Nolet een blog schrijven met de titel: Dit is belangrijk voor jouw OR tijdens een reorganisatie. Bekijk de blog op de website van OR Live https://www.orlive.nl/dit-is-belangrijk-voor-jouw-or-tijdens-een-reorganisatie/ en schrijf je direct in voor het event. Het team van Unger Nolet advocaten kijkt ernaar uit je daar (opnieuw) te ontmoeten. Of lees hieronder alvast de blog met praktische tips.